CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
KONTAKT

KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

płk Dariusz ŻUCHOWSKI

ul. Dworcowa 6 A

86-134 Dragacz

tel. 56 45 82 500, CA MON 482 500, faks 56 45 82 729

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

ppłk Sławomir GUTMAN

tel. 56 45 82 503, CA MON 482 503, faks 56 45 82 729

 

OFICER PRASOWY CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

wz. st. chor. Remigiusz SUDOŁ

e-mail: cslog.rzecznik@wp.mil.pl tel. 56 45 82 748, CA MON 482 748, kom. 727 012 236

 

SEKCJA PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA

Szczegółowe informacje o kursach:

tel. 56 45 82 517, CA MON 482 517

lub 56 45 82 717, CA MON 482 717


KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

mjr Dariusz SKUPIŃSKI

tel. 56 45 84 229, tel. MON 484 229

 

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

mjr Tomasz PAPROCKI

tel. 56 45 82 660, CA MON 482 660

 

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

mjr Łukasz BUCZKOWSKI

tel. 56 45 82 783, CA MON 482 783

 

KOMENDANT SZKOŁY SPECJALISTÓW POŻARNICTWA

mjr Marek SOBIESKI

tel. 56 45 84 205, CA MON 484 205

  

 

OFICER DYŻURNY CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI - OFICER INSPEKCYJNY GARNIZONU

KOMPLEKS “GRUPA”

ul. Dworcowa 6 A

86-134 Dragacz

tel. 56 45 842 727, CA MON 482 727

 

OFICER DYŻURNY KOMPLEKS “JAGIEŁŁY”

ul. Jagiełły 6

86-300 Grudziądz

tel. 56 45 82 525, CA MON 482 525

 

OFICER DYŻURNY KOMPLEKS "BEMA"

ul. Bema 2

86-300 Grudziądz

tel. 56 45 82 828, CA MON 482 828

 

_____________________________________________

Administrator strony: 

cslog@wp.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych